Skip navigation
227
0

Attachments [ 0 ]

There are no files associated with this item.

More Details

2003
Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala
91-7106-368-4
2003
application/pdf

Skönlitteratur är en utmärkt förmedlare av kunskap om ett land, dess folk, kultur, tankesätt m m. I denna bok beskrivs utförligt över etthundra olika verk av afrikanska författare som finns översatta till svenska. Boken innehåller även biografier över författarna, en förteckning över artiklar om afrikanska författare och deras verk, samt en annoterad förteckning över internationella tidskrifter med kulturellt och litterärt innehåll.

Comments

(Leave your comments here about this item.)

Item Analytics

Select desired time period