Skip navigation
Book
2003
Nordiska Afrikainstitutet

Skönlitteratur är en utmärkt förmedlare av kunskap om ett land, dess folk, kultur, tankesätt m m. I denna bok beskrivs utförligt över etthundra olika verk av afrikanska författare som finns översatta till svenska. Boken innehåller även biografier över författarna, en förteckning över artiklar om afrikanska författare och deras verk, samt en annoterad förteckning öv...

0
259
5
1
programme and meeting document
0
86
0
0
programme and meeting document
1975
0
92
0
0
programme and meeting document
0
69
0
0
programme and meeting document
0
84
0
0
Conference proceedings (editor)

Twenty-four African writers and about as many writers and critics from Sweden, Denmark, Norway and Finland were invited to an African-Scandinavian Writers' Conference arranged by the Scandinavian Institute of African Studies, the Swedish Institute for Cultural Relations with Foreign Countries and the Councl for Swedish Information Abroad. The Conference was held at...

0
141
0
0