Skip navigation
Collection (editor)
Uppsala
0
41
0
0
Collection (editor)
1994
Nordiska Afrikainstitutet

Synen på biståndet har genomgått stora förändringar under de senaste 20 åren. 70-talets utvecklingsoptimism följdes av 80-talets djupa kris, med en pessimistisk framtidssyn. 90-talet har inneburit en tillnyktring och omfattande arbete har lagts ner på att dra slutsatser av erfarenheterna. Denna antologi presenterar biståndets teori och teknik i ljuset av de senaste...

0
10
0
0
Report
2010
Nordiska Afrikainstitutet, Globalization, Trade and Regional Integration

The world is at a critical juncture: there is the opportunity to come together to pursue a common agenda, or it can break into opposing groups based on differences in income, interests, religion or race. Globalisation exacerbates this tension between opportunity and threats. The most keenly felt tension is the sense that globalisation creates greater inequality in ...

0
133
0
0
Report
2010
Nordiska Afrikainstitutet, Globalization, Trade and Regional Integration

The world is at a critical juncture: there is the opportunity to come together to pursue a common agenda, or it can break into opposing groups based on differences in income, interests, religion or race. Globalisation exacerbates this tension between opportunity and threats. The most keenly felt tension is the sense that globalisation creates greater inequality in ...

0
10
0
0
programme and meeting document
0
84
0
0