Skip navigation
Publications & Research :: Publication
San Francisco: VIZ Media and World Bank
0
469
0
0
Report
2021
Future Earth ; The Earth League

<p>"This report is a summary of the article Pihl et al., (2021). 10 New Insights in Climate Science 2020 – a Horizon Scan, Global Sustainability, 4. https://doi.org/10.1017/sus.2021.2. All statements in this summary report are based on this article, except when referring to a specific source."</p>

0
55
0
0
Report
2021
Future Earth ; The Earth League

<p>"This report is a summary of the article Pihl et al., (2021). 10 New Insights in Climate Science 2020 – a Horizon Scan, Global Sustainability, 4. https://doi.org/10.1017/sus.2021.2. All statements in this summary report are based on this article, except when referring to a specific source."</p>

0
49
0
0
Report
2021
Future Earth ; The Earth League

<p>"This report is a summary of the article Pihl et al., (2021). 10 New Insights in Climate Science 2020 – a Horizon Scan, Global Sustainability, 4. https://doi.org/10.1017/sus.2021.2. All statements in this summary report are based on this article, except when referring to a specific source."</p>

0
16
0
0
Book
2003
Nordiska Afrikainstitutet

Skönlitteratur är en utmärkt förmedlare av kunskap om ett land, dess folk, kultur, tankesätt m m. I denna bok beskrivs utförligt över etthundra olika verk av afrikanska författare som finns översatta till svenska. Boken innehåller även biografier över författarna, en förteckning över artiklar om afrikanska författare och deras verk, samt en annoterad förteckning öv...

0
338
5
1
Book
2003
Nordiska Afrikainstitutet

Skönlitteratur är en utmärkt förmedlare av kunskap om ett land, dess folk, kultur, tankesätt m m. I denna bok beskrivs utförligt över etthundra olika verk av afrikanska författare som finns översatta till svenska. Boken innehåller även biografier över författarna, en förteckning över artiklar om afrikanska författare och deras verk, samt en annoterad förteckning öv...

0
20
0
0
Book
2003
Nordiska Afrikainstitutet

Skönlitteratur är en utmärkt förmedlare av kunskap om ett land, dess folk, kultur, tankesätt m m. I denna bok beskrivs utförligt över etthundra olika verk av afrikanska författare som finns översatta till svenska. Boken innehåller även biografier över författarna, en förteckning över artiklar om afrikanska författare och deras verk, samt en annoterad förteckning öv...

0
72
0
0