Skip navigation
book
UNESCO Institute for Education
0
181
0
0
programme and meeting document
10 Mar. 1980
0
187
0
0
Publications & Research :: Publication
San Francisco: VIZ Media and World Bank
0
241
0
0
Book
2003
Nordiska Afrikainstitutet

Skönlitteratur är en utmärkt förmedlare av kunskap om ett land, dess folk, kultur, tankesätt m m. I denna bok beskrivs utförligt över etthundra olika verk av afrikanska författare som finns översatta till svenska. Boken innehåller även biografier över författarna, en förteckning över artiklar om afrikanska författare och deras verk, samt en annoterad förteckning öv...

0
214
5
1
programme and meeting document
0
199
0
0
book part
1995
0
181
0
0