Skip navigation
E-Journals
1/11/2020
The Economist Newspaper Limited
0
46
0
0
E-Journals
1/18/2020
The Economist Newspaper Limited
0
42
0
0
E-Journals
1/25/2020
The Economist Newspaper Limited
0
50
0
0
E-Journals
1/4/2020
The Economist Newspaper Limited
0
39
0
0
Other
1966
Nordiska Afrikainstitutet

Föredrag vid ett seminarium om Kooperationen i Östfrika, arrangerat av Nordiska Afrikainstitutet i samarbete med Kursverksamheten och SIDA den 12-14 november 1965 i Uppsala.

0
42
0
0
Conference proceedings (editor)
1966
Uppsala, Sweden

The conference on 'Library work in Africa' was held in Norrköping, August 30-31, 1965. Contributors: Marianne Asplund, E.M. Broome, Evelyn J.A. Evans, Gert Hornwall, Knud Larsen, Tom Nabeta, Torgil Ringmar.

0
40
0
0
Book
1967
Nordiska Afrikainstitutet
0
45
0
0
Book
1967
Nordiska Afrikainstitutet
0
45
0
0
Report
1967
Nordiska Afrikainstitutet

Innehåll: Historik över skolväsendets utveckling i Rhodesia; "Community development" och undervisningssystemet; Den smithska regeringens program för afrikansk undervisning; Svenska Kyrkans Missions insatser på skolans område i Rhodesia; Integrering av skolsystemet i det afrikanska samhället

0
50
0
0